Tytuł projektu: „Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy WANAS w zakresie kompleksowych systemów rekuperacyjnych”

 

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej WANAS na rynkach międzynarodowych poprzez rozwijanie sieci współpracy, aktywne poszukiwanie partnerów oraz realizację zdefiniowanego modelu biznesowego w celu wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne wysokiej jakości produktów.

Cele szczegółowe:

  • Rozpoczęcie działalności na  nowych rynkach do 2023r.
  • Zwiększenie udziału przychodów z eksportu w ogólnych przychodach przedsiębiorstwa min. o 250 000,00 PLN do 2024r. poprzez wprowadzenie produktów WANAS MAREK WASZKIEWICZ na rynki docelowe
  • Zwiększenie liczby kontrahentów zagranicznych o min. 20 nowych podmiotów z rynków docelowych
  • Zwiększenie rozpoznawalności marki firmy WANAS MAREK WASZKIEWICZ na  nowych rynkach zagranicznych do końca 2023r.
  • Wdrożenie 4 kanałów dystrybucji do obsługi procesów biznesowych

Rynki docelowe objęte działaniami internacjonalizacyjnymi:  Czechy, Litwa.

Produkty podlegające internacjonalizacji:

Systemy rekuperacji - Rekuperatory z serii „XF” (WANAS 355H_XF, WANAS 355V_XF, WANAS 555 H_XF, WANAS 555 V_XF), serii „HI-TECH” (415H HI-TECH, 415V HI-TECH, 615H HI-TECH, 615V HI-TECH, 815H HI-TECH, 815V HI-TECH), serii „BASIC” (415H BASIC, 415V BASIC, 615H BASIC, 615V BASIC, 815H BASIC, 815V BASIC), serii CLASSIC „H” (WANAS 250H, WANAS 350H/3, WANAS 550 H/3, WANAS 900H, WANAS 1300H,) serii CLASSIC „V” (WANAS 350V/3, WANAS 550 V/3), pozostałe - rekuperator WANAS 345, 250MN, moduł - WANAS GWC 426, nagrzewnica/chłodnica wodna (WANAS 426, WANAS 444), nawilżacz powietrza (WANAS UMECTO 600, WANAS UMECTO 1300), wraz z osprzętem wentylacyjnym, akcesoriami (sterowniki, czujniki itp.)


1.   Zakres projektu:

1. Usługi doradcze dot. opracowania nowego modelu biznesowego z wiązanego z internacjonalizacją działalności

a)       Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy WANAS MAREK WASZKIEWICZ

2.     Usługi doradcze dot. przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności:

a)     Opracowanie projektów materiałów promocyjnych i reklamowych

b)     Wytworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych

3. Wdrożenie „Modelu biznesowego internacjonalizacji firmy WANAS MAREK WASZKIEWICZ na rynkach docelowych:

a)     Udział w międzynarodowych targach – AQUA THERM (Czechy)

b)     Udział w międzynarodowych targach – RESTA 2022 (Litwa)

c)     Udział w międzynarodowych targach – RESTA 2023 (Litwa)

 

Całkowita wartość projektu: 346 638,60 PLN
Wydatki kwalifikowane: 281 820,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 239 547,00 PLN 

Nazwa programu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
I Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

 

Wanas

© 2024 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE