Wentylacja mechaniczna jest to najlepsze rozwiązanie do nowo powstałych budynków mieszkalnych lub usługowych, gdzie kluczowym elementem jest ciągła wymiana powietrza. Pamiętajmy że, podstawowym i najważniejszymi zaletami z zastosowania wentylacji mechanicznej jest znakomity komfort mieszkania, który osiągamy dzięki kontrolowanej wymianie powietrza oraz oszczędności energii.

Rekuperatory WANAS wyposażone są w energooszczędne wentylatory najnowszej generacji, prądu stałego EC. W centralach zainstalowano aluminiowy przeciwprądowy wymiennik ciepła o większych rozmiarach niż standardowo stosowane są w rekuperatorach. Pozwala to na uzyskanie większej sprawności w całym okresie pracy centrali wentylacyjnej.

Zastosowane rozwiązania techniczne i konstrukcyjne w rekuperatorach WANAS pozwoliły obniżyć zużycie energii elektrycznej do minimum. Dla zapewnienia wymiany powierza na poziomie 103 m³/h centrala zużywa zaledwie 17 W. Przy takim zużyciu energii miesięczny koszt eksploatacji wynosi ok. 10 zł.

Sterownik rekuperatora WANAS posiada program tygodniowy, gdzie użytkownik może zaprogramować pracę centrali najbardziej komfortową dla siebie, np. ustawienia centrali na mniejszą wydajność w przypadku gdy nikogo nie ma w domu. Możliwość zaprogramowania pracy tygodniowej przyczynia się również do mniejszego zużycia energii elektrycznej.  Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia  funkcji „URLOP” gdzie można zaprogramować okres urlopu, przez który centrala pracuje cały czas na minimalnej wydajności.

Rekuperator WANAS posiada także innowacyjny system sterowania przepustnicą bypassu zabezpieczający przed niepożądanym wychłodzeniem budynku.

Oprócz energooszczędnych rozwiązań zastosowanych w naszych centralach należy wyróżnić bardzo niskie koszty eksploatacji  związane z dostępnością niedrogich filtrów.

Potwierdzeniem jakości naszych produktów są przeprowadzone badania przez niezależną jednostkę badawczą tj. w laboratorium Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Obecnie wymagania jakie musi spełniać rekuperator reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1254/2014. Rekuperatory WANAS spełniają wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1254/2014.

Wanas

© 2024 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE