DLACZEGO WENTYLACJA JEST TAK WAŻNA?

 

Rosnące koszty energii spowodowały zastosowanie nowych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie co spowodowało że, budynki są coraz bardziej szczelne. W takich budynkach system wentylacji pasywnej, zwanej grawitacyjną nie sprawdza się, ponieważ nie zapewnia przepływu odpowiedniej ilości powietrza. Aby powietrze mogło być wywiewane przez tradycyjną wentylacje to musi być dostarczone w tej samej ilości w innym miejscu. Dawniej było dostarczane przez np. nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową. Obecnie okna, drzwi, są szczelne i posiadają wysokie parametry izolacyjne. Najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortu mieszkania jest zastosowanie wentylacji mechanicznej– rekuperatora.

System rekuperacji w budynku zapewnia:

  • dostarczenie w sposób ciągły i kontrolowany wymaganej ilości świeżego powietrza,
  • wstępne oczyszczenie powietrza z kurzu, alergenów,
  • zabezpieczenie przed smogiem, usuwanie pyłów PM 2,5 PM 10,
  • usuwanie wilgoci z budynku – eliminowane jest ryzyko powstania grzybów,
  • odzysk ciepła – oszczędności na ogrzewaniu do 30%,
  • eliminacja hałasu ulicznego i przeciągów,
  • dużo wyższy komfort mieszkania niż przy tradycyjnych rozwiązaniach,
  • Podnosząc jakość swoich wyrobów oraz idąc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy do naszej oferty filtry specjalistyczne.

DLACZEGO JAKOŚĆ POWIETRZA, KTÓRYM ODDYCHAMY, MA KLUCZOWY WPŁYW NA NASZE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE?

 

Jednym z najważniejszych czynników, na które warto zwrócić uwagę, jest stężenie dwutlenku węgla (CO2) w otaczającym nas powietrzu. Naukowe badania wykazują, że zbyt wysokie stężenie CO2 w powietrzu obniża naszą odporność, może prowadzić do zaburzeń oddychania, a także zwiększać ryzyko wystąpienia infekcji układu oddechowego takich jak zapalenie płuc.
Badania nad wpływem CO2 na pracę mózgu wykazują, że jego zbyt duże stężenie w powietrzu zwiększa uczucie senności i obniża zdolność koncentracji a co za tym idzie efektywność naszej pracy, bezpośrednio wpływając na naszą wydajność w pracy czy nauce.
Kontrola stężenia CO2 w pomieszczeniach zapewnienia komfortu przebywania. Zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla sprawia, że jest nam duszno i czujemy się przytłoczeni. Stężenie powyżej 1000 ppm (cząstek na milion) jest uważane za niezdrowe i może wpłynąć na ogólne samopoczucie mieszkańców. Kontrolę nad stężeniem dwutlenku węgla umożliwia czujnik CO2Control. 

DLACZEGO FILTRACJA POWIETRZA NAWIEWANEGO JEST WAŻNA?

Filtracja powietrza nawiewanego odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowego i komfortowego środowiska wewnątrz pomieszczeń. Powietrze z zewnątrz może zawierać różne zanieczyszczenia, takie jak kurz, pyłki roślin, alergeny, bakterie czy wirusy. Filtry powietrza usuwając zanieczyszczenia chronią mieszańców przed ich wpływem na zdrowie i zapobiegają ich dostawaniu się do wnętrza pomieszczeń.
W naszych rekuperatorach zamiast kasetowego filtra ePM 10 50% montowanego standardowo na czerpni zewnętrznej można dodatkowo zastosować filtry nawęglane ISO COARSE 75%  a także specjalistyczne  filtry antysmogowe ePM 1,0 80%. Zadaniem filtrów węglowych jest redukcja zapachów, węglowodorów oraz związków organicznych pochodzących z zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz budynku. Filtry węglowe mają zastosowanie głównie w okresie grzewczym i polecane są dla użytkowników rekuperatorów, w których sąsiedztwie znajdują się domy/budynki opalane kotłami na paliwa stałe. Zastosowanie filtrów węglowych stanowi idealne rozwiązanie zapobiegające przedostawaniu się zapachów i zanieczyszczeń do pomieszczeń.

Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza w Polsce najlepszym rozwiązaniem w okresie zimowym jest zastosowanie filtrów antysmogowych. Usuwają one zanieczyszczenia z powietrza głównie powstałe spalaniem w kotłach paliw stałych. Powietrze w zimie jest zanieczyszczone szkodliwymi dla zdrowia pyłami PM 10 i PM 2,5 które, mogą być usuwane właśnie przez zastosowanie filtrów antysmogowych.

ODPOWIEDNIA WENTYLACJA TO KLUCZ DO LEPSZEGO ŻYCIA!

Wszystkie produkowane rekuperatory posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Dbajmy o jakość powietrza, którym oddychamy dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Odpowiednio zaprojektowane systemy wentylacyjne pozwalają na dostarczenie świeżego powietrza i jednocześnie usuwanie zanieczyszczeń, w tym CO2. Pamiętajmy, że ciągła wymiana powietrza w pomieszczeniu, zapewnia lepszy sen i szybszą regenerację organizmu i znacznie podnosi komfort naszego życia.

Wanas

© 2024 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE