Wanas

Rosnące koszty energii spowodowały zastosowanie nowych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie co powoduje że, budynki są coraz bardziej szczelne. W takich budynkach system wentylacji pasywnej zwaną również grawitacyjną nie sprawdza się, ponieważ nie zapewnia przepływu odpowiedniej ilości powietrza. Aby powietrze mogło być wywiewane przez tradycyjną wentylacje to musi być dostarczone w tej samej ilości w innym miejscu. Dawniej było dostarczane przez np. nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową. Obecnie okna, drzwi, są szczelne i posiadają wysokie parametry izolacyjne. Najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortu mieszkania jest zastosowanie wentylacji mechanicznej– rekuperatora.

System rekuperacji w budynku zapewnia:

  • dostarczenie w sposób ciągły i kontrolowany wymaganej ilości świeżego powietrza,
  • wstępne oczyszczenie powietrza z kurzu, pyłów, alergenów,
  • usuwanie wilgoci z budynku – eliminowane jest ryzyko powstania grzybów,
  • odzysk ciepła – oszczędności na ogrzewaniu ok. 20 %,
  • eliminacja hałasu ulicznego i przeciągów,
  • dużo wyższy komfort mieszkania niż przy tradycyjnych rozwiązaniach

Podnosząc jakość swoich wyrobów oraz idąc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy do naszej oferty kasetowe filtry węglowe G4.

 Filtry węglowe G4 w rekuperatorach WANAS mogą być zamiennie stosowane ze standardowymi filtrami M5. Zadaniem filtrów z włókniną węglową jest redukcja zapachów, węglowodorów oraz związków organicznych pochodzących z zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz budynku. Filrty węglowe mają zastosowanie głównie w okresie grzewczym. Polecane są dla użytkowników rekuperatorów, w których sąsiedztwie znajdują się domy/budynki opalane kotłami na paliwa stałe. Zastosowanie filtrów węglowych stanowi idealne rozwiązanie zapobiegające przedostawaniu się zapachów i zanieczyszczeń do pomieszczeń.
 
Przy zastosowaniu filtra odpowiedniej klasy usunięte mogą być pyły PM 2,5 PM 10, co znacząco podnosi jakość powietrza. 
 
Wszystkie produkowane rekuperatory posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.
 
Pamiętajmy, że ciągła wymiana powietrza  zapewnia lepszy sen i szybszą regenerację organizmu co znacznie podnosi komfort naszego życia.

Wanas

© 2018 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE