POTWIERDZONA JAKOŚĆ

Produkowane przez nas urządzenie zostało przebadane przez niezależną jednostkę badawczą tj. w laboratorium Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu - Państwowego Instytutu Badawczego. Rekuperator WANAS 350H został przebadany wg wymagań normy PN: EN 308 i osiąga deklarowaną sprawność oraz szczelność.

Ponadto rekuperatory przebadane są również przez Prywatny Instytut Technik Elektronicznych w Krakowie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z częścią wymagań zasadniczych dyrektywy UE: 2006/95/EC (dyrektywa LVD) oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy UE: 2004/108/EC (dyrektywa EMC).

Dodano: 2015-05-14

Wanas

© 2022 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE