Energooszczędność

Rekuperatory WANAS wyposażone są w energooszczędne wentylatory najnowszej generacji firmy EBM – Papst.
W centralach zainstalowano aluminiowy przeciwprądowy wymiennik ciepła o większych rozmiarach niż standardowo stosowane są w rekuperatorach. Pozwala to na uzyskanie większej sprawności w całym okresie pracy centrali wentylacyjnej.

Zastosowane rozwiązania techniczne i konstrukcyjne w rekuperatorach WANAS pozwoliły obniżyć zużycie energii elektrycznej do minimimum. Dla zapewnienia wymiany powierza na poziomie 103 m³/h centrala zużywa zaledwie 17 W. Przy takim zużyciu energii miesięczny koszt eksploatacji wynosi ok. 8 zł.

Sterownik rekuperatora WANAS posiada program tygodniowy, gdzie użytkownik może zaprogramować pracę centrali najbardziej komfortową dla siebie, np. ustawienia centrali na mniejszą wydajność w przypadku gdy nikogo nie ma w domu. Możliwość zaprogramowania pracy tygodniowej przyczynia się również do mniejszego zużycia energii elektrycznej.  Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia  funkcji „URLOP”. Gdzie można zaprogramować okres urlopu, przez który centrala pracuje cały czas na minimalnej wydajności.

Rekuperator WANAS posiada także innowacyjny system sterowania przepustnicą bypassu zabezpieczający przed niepożądanym wychłodzeniem budynku.

Oprócz energooszczędnych rozwiązań zastosowanych w naszych centralach należy wyróżnić bardzo niskie koszty eksploatacji  związane z dostępnością niedrogich filtrów.

Rekuperator WANAS 345