PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Ruszyły nabory wniosków do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze NFOŚiGW, który realizowany będzie w latach 2018-2029 na terenie całej Polski. Podstawowym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w funkcjonujących oraz nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła tj. pieców i kotłów na paliwa stałe lub zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku w tym montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Informujemy, że centrale wentylacyjne marki WANAS wg tabeli spełniają wymagania techniczne programu w zakresie osiąganej sprawności, współczynnika SFP, oraz sterowania.

Wszelkie informacje dotyczące programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  https://www.nfosigw.gov.pl/


Dodano: 2018-10-12

Wanas

© 2019 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE